G. Porfirije
Mitropolit

Mitropolit zagrebačko-ljubljanski dr Porfirije (Perić) rođen je 22. jula 1961. godine u Bečeju od oca Radivoja i majke Radojke. Na krštenju je dobio ime Prvoslav. Osnovnu školu je završio u Čurugu, a Zmaj-Jovinu gimnaziju u Novom Sadu. Zamonašen je po činu male shime od svog duhovnog oca, tada jeromonaha dr Irineja (Bulovića), u manastiru Visoki Dečani, na Tominu nedelju 1985. godine.

Savo Kosojević
Sveštenik

Sveštenik Savo Kosojević rođen je 10. avgusta 1978. godine na dan Svetih apostola i đakona Prohora, Nikanora, Timona i Parmena, u Petrovom Selu, Opština Gradiška, od svojih roditelja Nedeljka Kosojević i Nade Kosojević rođ. Radivojac. Osnovnu školu pohađa u Ljubljani a 7 i 8 razred završava u Novoj Topoli, Gradiška. 1993. god. upisuje Bogosloviju Sveta Tri Jererha u Manastir Krki,  

Milan Jovanović
Sveštenik

Sveštenik  Milan Jovanović, drugi paroh mariborski, rođen je 10. decembra 1983. godine u V. Lešnici kod Loznice. Posle završene osnovne škole upisuje Bogosloviju sv. Save u Beogradu, koju završava sa odličnim uspehom 2002. godine. U jesen 2005. diplomirao je na Institutu SPC u Beogradu, a u julu 2010. i na Bogoslovskom fakultetu BU. U  periodu  od  2006-2010 predavao je veronauku  u rodnom kraju.

Crkveni odbor

SavoKosojević

Sveštenik Savo Kosojević rođen je 10. avgusta 1978. godine na dan Svetih apostola i đakona Prohora, Nikanora, Timona i Parmena, 

NikolaFurundžić
Miodrag Muratović

Miodrag Muratović, rođen 10.06.1965. godine u Peći, Kosovo, Republika Srbija. Po dolasku u Sloveniju, Maribor, 1986. godine

Radovan Ljabović

Moje ime je Radovan Ljabović, rođen sam 10.08.1954. godine u Podujevu, Kosovo, Repubika Srbija. U Sloveniju sam došao 1981. godine.

Radivoje Vasić 
Ivan Obradović

Ivan Obradović rođen 24.01.1952.godine u Beranama Crna Gora. U Sloveniju tačnije u Maribor dolazim 1966. godine

Đuro Stolica

Moje ime je Đuro Stolica, rođen sam 06.05.1956. godine u Bileći, Hercegovina. U Sloveniju sam došao 1977. godine. 1984. godine,

Momčilo Mandić

Momčilo Mandić, rođen 16.09.1956. godine u Beloj Reci, opština Šabac Srbija. U Sloveniju tačnije u Maribor dolazim 1972. godine.

Savo Stolica

Stolica Savo, rođen 04.03.1948. godine u Bileći Hercegovina. Godine 1970 dolazim u Sloveniju i od 1972 godine vodim vlastitu firmu.

Miro Smolović

Moje ime je Miro Smolović, rođen sam 20.12.1947. godine u Pljevljima, Crna Gora. Jedan dio svoga vijeka, proveo sam na poslu,