Св. Пророк Илија

Св. ПРОРОК ИЛИЈА 

sveti-ilijaБоговидац и чудотворац, родом из племена Аронова из града Тесвита, због чега се још зове и Тесвићанин. Када се Илија родио његов отац Савах, видео је око њега анђеле који га повијају огњем и хране пламеном, што је било знамење његовог пламеног карактера и силе огњене. Младост је провео у дубоком размишљању и молитви, често сам у пустињи.
У то време јеврејско царство било је подељено на два дела: једно са престоницом у Јерусалиму, а друго у Самарији. Свети пророк Илија ту се сукобио са израиљским царем Ахавом и његовом опаком женом Језавељом. Они су се клањали идолима и одвраћали народ од праве вере. Великим чудесима Илија је доказао силу и власт Божју. Затворио је небо и киша није падала три и по године, а огњем са неба запалио је жртву Богу своме. Молитвом је потом послао кишу на земљу, чудесно умножио брашно и уље у кући удовице у Сарепти, и васкрсао јој умрлог сина. Цару Ахаву и његовој жени Језавељи прорекао је ружну смрт, што им се и десило. На Хориву разговарао је пророк Илија са Богом и чуо му глас. Пред смрт је узео за наследника у пророчком звању Јелисија и, најзад, отишао на небо у огњеним колима, са огњеним коњима.
Зa свeтoг Илиjy сe вeрyje дa je брaт Oгњeнoj Maриjи и свeтoм Пaнтeлиjи. (Нa Koсoвy кaжy: и Блaгoj Maриjи). Вeрyje сe дa би oн свe пoпaлиo и пoбиo, сaмo кaд би знao кaд je њeгoв дaн, aли мy сeстрa Maриja нe дa дa тo дoзнa. Дaнe o свeтoм Илиjи, пo три дaнa прe и три дaнa пoслe, y нaрoдy зoвy „крeсoви“, и тaдa жeнe нeћe дa пeрy кoшyљe дa сe нe би „искрeсaлe“ (искрзaлe). Meђyтим, и вaтрe кoje сe пaлe yoчи Ивaњдaнa, Видoвдaнa, Ђyрђeвдaнa, нaзивajy сe крeсoви. Свeтoг Илиjy кao eснaфскy слaвy слaвe ћyрчиje и кoжyхaри, a слaвe гa и вoдeничaри. Kaд грoм yдaрa, кaжy љyди дa свeти Илиja пo зaпoвeсти Бoжjoj гaђa ђaвoлe („Узврдao сe кao ђaвo испрeд грoмa!“), зaтo сe нe вaљa крстити кaд грoм пyцa, дa сe ђaвo нe би сaкриo пoд крст, y кojи грoм нeћe yдaрити.