Црквени одбор

ЈЕРЕЈ САВО КОСОЈЕВИЋ
(свештеник, секретар, благајник)
Никола Фурунџић
(преседник)
Миодраг Муратовић
(подпреседник)
Радован Љaбовић
(тутор)
Радивоје Васић 
(тутор)
Иван Обрадовић
(грађевински одбор)
Ђуро Столица
(грађевински одбор)
Момчило Мандић
(грађевински одбор)
Саво Столица 
(економ)
Миро Смоловић
(записничар)