Православни божич у Марибору

В петек 7. јануарја со в православних церквах, ки се равнајо по старем јулијанскем коледарју, празновали божич. Госта тократне оддаје, в катери бомо говорили туди о целостем социокултурнем утрипу православја при нас, прихајата из обчества Србске православне церкве в Марибору – парох Саво Косојевић ин члан обчества те церкве, сицер всестрански културник, новинар ин режисер Раде Бакрачевић.

https://365.rtvslo.si/arhiv/sedmi-dan/174837638