План прославе Св. Саве

ПЛАН ПРОСЛАВЕ СВЕТОГ САВЕ у Црквеној општини Марибор

СУБОТА 27. јануар – св. Сава
9 часова – Литургија у Марибору
10 часова – Литургија и прослава св. Саве у Мартјанцима
17 часова – Прослава св. Саве у Марибору
НЕДЕЉА 28. јануар
10 часова – прослава св. Саве у Равнама