Veronauka za odrasle u Mariboru

VERONAUKA ZA ODRASLE U MARIBORU

U sklopu ciklusa predavanja VERONAUKA ZA ODRASLE, koja je u duhu postkatihumenske katiheze, o. Milan Jovanović je održao predavanje sa temom SV. LITURGIJA- ČIN PROSKOMIDIJE! Na pređašnjem predavanju otac Milan je govorio o sv. Liturgiji uopšte, a ovoga puta osvernuo se posebno na čin Proskomidije. Nakon što je i praktično prikazao sam čin, objasnivši simvoliku svakog segmenta, otac je posebno istakao potrebu da vernici pri dolasku na sv. Liturgiju sa sobom donose i čitulje živih i pokojnih srodnika, potkrepivši njihov smisao onom liturgijskom prozbom- Omij Gospode svetom krvlju Tvojom grehe svih ovde pomenutih! Nakon uvodnog predavanja usledila je plodna diskusija.