Veronauka za odrasle u Mariboru

                         VERONAUKA ZA ODRASLE U MARIBORU

U navečerje velikog hrišćanskog praznika- Duhova, u mariborskom hramu, održana je veronauka za odrasle. O. Milan Jovanović, mariborski paroh, govorio je o sv. Liturgiji. Ovaj put se posebno osvrnuo na Liturgiju reči, prvi deo Liturgije, tumačeći njene bitne delove i naglašavajući njihov razvoj kroz istoriju Crkve. Nakon uvodnog predavanja usledila su pitanja prisutnih i plodna diskusija.Na kraju je o. Milan najavio školu crkvenog pojanja, koja će otpočeti sa radom u septembru.